Επιλέξτε Γλώσσα:
Αρχική H Εταιρεία Υπηρεσίες Επικοινωνία
ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Παπαναστασίου 70, 4ος όροφος, Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Τηλ./ Fax: 2410-257936, Κιν.: 6934387517
Υπηρεσίες
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Διαθέσιμες Επιλογές

Μεταφράσεις
Επικυρωμένες Μεταφράσεις
Επιμέλεια Μεταφράσεων
Διερμηνεία
Επικυρωμένες Μεταφράσεις

Το Κέντρο Μετάφρασης και Διερμηνείας έχει τη δυνατότητα να επικυρώνει τις μεταφράσεις σας και να εγγυηθεί την αναγνώριση τους ως αυθεντικά έγγραφα από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς φορείς, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τηρώντας τις νομικές απαιτήσεις κάθε εγγράφου δημιουργούμε πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων για κάθε κρατικό έγγραφο όπως πιστοποιητικά γεννήσεως, γάμου, άδειες εργασίας, πράσινες κάρτες, άδειες οδήγησης, βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες, ξενόγλωσσα πτυχία, ιδιωτικές συμβάσεις, συμβόλαια, δικαστικές προσφυγές, δικαιώματα πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, φορολογικά έγγραφα.
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: QV-WEB