Επιλέξτε Γλώσσα:
Αρχική H Εταιρεία Υπηρεσίες Επικοινωνία
ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Παπαναστασίου 70, 4ος όροφος, Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Τηλ./ Fax: 2410-257936, Κιν.: 6934387517
Υπηρεσίες
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Διαθέσιμες Επιλογές

Μεταφράσεις
Επικυρωμένες Μεταφράσεις
Επιμέλεια Μεταφράσεων
Διερμηνεία
Μεταφράσεις
Εκτός από μεταφράσεις γενικού περιεχομένου το Κέντρο Μετάφρασης και Διερμηνείας αναλαμβάνει και συνεργάζεται για εξειδικευμένες μεταφράσεις από και προς όλες τις γλώσσες σε τομείς όπως:
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: QV-WEB